SHE Rescue SHE Rescue

Szkolenie prowadzone przez instruktora

Cel:

Celem kursu jest uzupełnienie wiedzy zdobytej na kursie GWO WAH o sprzęt ratowniczy SHE RESCUE używanym na turbinach wiatrowych ENERCON. Poprzez ćwiczenia z użyciem scenariuszy ratowniczych, uczestnicy kursu zdobywają umiejętności niezbędne do radzenia sobie z sytuacjami awaryjnymi charakterystycznymi dla tego typu turbiny wiatrowej.

Tematyka:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy posiądą umiejętności oraz wiedzę z praktycznego użycia oraz konstrukcji urządzenia She Rescue Lift. Trening składa się z:

  • Przedstawienia użyteczności urządzenia She Rescue Lift,
  • Praktycznych ćwiczeń ratowniczych i ewakuacyjnych,
  • Wskazania przewag i zalet urządzenia She Rescue Lift.

Warunki uczestnictwa:

  • Aktualne świadectwo zdrowia,
  • Ważny kurs GWO WAH.

Ważność kursu:

????

 

Czas trwania:

6h

800 PLN + VAT

Aktualnie brak zaplanowanych terminów