GWO Enhanced First Aid

GWO Enhanced First Aid

Szkolenie prowadzone przez instruktora

GWO Enhanced First Aid

Tematyka:

Szkolenie Enhanced First Aid (EFA) umożliwia uczestnikom zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zaawansowanej pierwszej pomocy w celu sprawowania opieki i dostarczania wsparcia pracownikom branży energetyki wiatrowej. Po ukończeniu kursu GWO EFA, uczestnicy będą potrafili bezpiecznie, efektywnie oraz natychmiast udzielić zaawansowanej pierwszej pomocy, w odległych obszarach, w celu ratowania życia poszkodowanego przy użyciu sprzętu ratowniczego i wsparciu trele-konsultacji medycznej.

 Cel:

· Uczestnicy szkolenia mogą wziąć odpowiedzialność za udzielanie bezpiecznej, efektywnej i natychmiastowej zaawansowanej pierwszej pomocy w przypadku wystąpienia nagłego wypadku w środowisku turbin wiatrowych (WTG)

· Uczestnicy szkolenia mogą udzielać pomocy samodzielnie w odległych rejonach z użyciem zaawansowanego sprzętu ratowniczego i przy wsparciu telekonsultacji medycznej.

Wymagania wstępne

· Wszyscy uczestnicy biorący udział w szkoleniu Enhanced First Aid (EFA) muszą być zdrowi oraz zdolni do pełnego uczestnictwa.

Kurs ważny:

24 miesiące

Czas trwania:

3 dni

Liczba uczestników:

6 uczestników maksymalnie

Języki:

Angielski/Polski

Aktualnie brak zaplanowanych terminów