GWO BTT: Installation GWO BTT: Installation

Szkolenie prowadzone przez instruktora

Cel:

Celem modułu BTT Instalacja jest przekazanie delegatom wiedzy oraz umiejętności z zakresu wykonywania podstawowych czynności instalacyjnych (pod nadzorem doświadczonego technika), przy użyciu bezpiecznych procedur roboczych i właściwych środków ochrony osobistej.

Tematyka:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą posiadać podstawową wiedzę oraz umiejętności z zakresu:

  • Głównych zadań związanych z instalacją turbin oraz towarzyszące temu ryzyka i zagrożenia,
  • Procedur związanych z  dokumentacja  procesu instalacyjnego,
  • Charakterystyki środowiska instalacyjnego,
  • Zasad i standardów dotyczących postepowania z komponentami przed i po instalacji,
  • Zasad dotyczące sprzętu do podnoszenia,
  • Przygotowania głównych komponentów przed instalacją,
  • Zasad wykończenia prac w zakresie mechaniki, hydrauliki i elektryki,
  • Procesu przekazania turbiny do uruchomienia.

Warunki uczestnictwa:

  • Rejestracja w systemie WINDA,
  • Moduł GWO BTT Mechanical.

 

Ważność kursu:

Kurs nie wymaga odnawiania

 

Czas trwania:

2 dni

5 000 PLN + VAT

Aktualnie brak zaplanowanych terminów