GWO CoHE: Electrical Safety

GWO CoHE: Electrical Safety

Szkolenie prowadzone przez instruktora

GWO CoHE: Electrical Safety


Cel:

Celem tego szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej pracy z energią elektryczną i w jej pobliżu w przemyśle wiatrowym oraz bezpiecznego i wydajnego wykonywania powierzonych prac elektrycznych.

Tematyka:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą wyposażeni w podstawową wiedzę oraz umiejętności z zakresu:

  • Jak bezpiecznie wykonywać prace elektryczne w branży wiatrowej przy użyciu środków ochrony indywidualnej, technik zapobiegawczych i bezpiecznych praktyk pracy związanych z bezpieczeństwem elektrycznym, aby zmniejszyć związane z nimi ryzyko

 

  • Jak wziąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i innych podczas pracy z i w pobliżu, energii elektrycznej w branży wiatrowej

 

  • Jak wziąć odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie prostego zezwolenia na pracę od początku do końca jako osoba odpowiedzialna za stworzenie bezpiecznych warunków pracy

Ważność kursu:

24 miesiące

Czas trwania:

16 h

Liczba uczestników:

Maksymalnie 8 osób

Język:

Angielski\Polski

2 520 PLN + VAT

Aktualnie brak zaplanowanych terminów