GWO Working at Heights Refresher GWO Working at Heights Refresher

Szkolenie prowadzone przez instruktora

Cel:

Celem tego modułu jest odświeżenie wiedzy, zdolności oraz umiejętności w temacie bezpiecznego używania podstawowych środków ochrony osobistej (PPE) podczas pracy na wysokości, w ramach szkolenia praktycznego i teoretycznego.

Tematyka:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą wyposażeni w podstawową wiedzę oraz umiejętności z zakresu:

  • Zagrożeń i ryzyka związanego z pracą na wysokości w środowisku turbin wiatrowych,
  • Znajomości obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do pracy na wysokości,
  • Identyfikacji PPE (sprzętu ochrony osobistej), w tym europejskich i międzynarodowych standardów oznaczeń dla sprzętów takich jak: uprząż, kask, lina bezpieczeństwa itd.,
  • Właściwego użycia sprzętu do pracy na wysokości, np.: uprzęży, lonży, systemu ochrony przed upadkiem i urządzeń pozycjonujących,
  • Prawidłowej identyfikacji punktów kotwiczenia i prawidłowego użytkowania drabiny,
  • Bezpiecznej ewakuacji oraz prawidłowej obsługi urządzeń ewakuacyjnych,
  • Efektywnego używania sprzętu ratowniczego oraz udzielania pomocy w sytuacjach zagrożenia w trakcie przy turbinach wiatrowych.

Warunki uczestnictwa:

  • Aktualne świadectwo zdrowia,
  • Ważny certyfikat GWO WAH.

 

Ważność kursu:

24 miesiące

 

Czas trwania:

8h

1 260 PLN + VAT

Aktualnie brak zaplanowanych terminów