GWO CoHE: Basic Safety

GWO CoHE: Basic Safety

Szkolenie prowadzone przez instruktora

GWO CoHE: Basic Safety

Cel:

Celem tego szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej postępowania podczas pracy w pobliżu niebezpiecznych energii w branży wiatrowej oraz umiejętności wykonywania powierzonych zadań

Tematyka:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą wyposażeni w podstawową wiedzę oraz umiejętności z zakresu:

  • bezpiecznego zachowania się podczas pracy w pobliżu niebezpiecznych źródeł energii w branży wiatrowej i w razie potrzeby z własnej inicjatywy zasięgną porady

Warunki uczestnictwa:

 brak

Ważność kursu:

24 miesiące

Czas trwania:

4h

Liczba uczestników:

Maksymalnie 8 osób

Język:

Angielski\Polski

830 PLN + VAT

Aktualnie brak zaplanowanych terminów