Training in accordance with this Lift Standard will enable participants to take responsibility to support and care for themselves and others while operating and working on a lift in the wind industry.Celem modułu BTTB jest przygotowanie uczestników do szkolenia z zakresu dokręcania śrub narzędziami hydraulicznymi lub elektrycznymi, specyficznych dla danego producenta turbin wiatrowych poprzez szkolenie oparte na scenariuszach.Celem tego szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej pracy w ograniczonych i zamkniętych przestrzeniach w przemyśle wiatrowym oraz technik ewakuacji oraz ratownictwa w tych przestrzeniach.Szkolenie Enhanced First Aid Refresher (EFAR) umożliwia uczestnikom odświeżenie wiedzy i umiejętności z zakresu zaawansowanej pierwszej pomocy w celu sprawowania opieki i dostarczania wsparcia pracownikom branży energetyki wiatrowej.Szkolenie BST umożliwi uczestnikom bezpiecznej pracy i reagowania w sytuacjach niebezpiecznych, pokazując metody i sposoby z zakresu: First Aid, Working at Heights, Manual Handling, Fire AwarenessSzkolenie Enhanced First Aid (EFA) umożliwia uczestnikom zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zaawansowanej pierwszej pomocy w celu sprawowania opieki i dostarczania wsparcia pracownikom branży energetyki wiatrowej. Po ukończeniu kursu GWO EFA, uczestnicy będą potrafili bezpiecznie, efektywnie oraz natychmiast udzielić zaawansowanej pierwszej pomocy, w odległych obszarach, w celu ratowania życia poszkodowanego przy użyciu sprzętu ratowniczego i wsparciu telekonsultacji medycznej.