Celem tego szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej postępowania podczas pracy z płynami pod ciśnieniem i w ich pobliżu, w przemyśle wiatrowym oraz bezpiecznego i efektywnego wykonywania powierzonych zadań.Celem tego szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej pracy z energią elektryczną i w jej pobliżu w przemyśle wiatrowym oraz bezpiecznego i wydajnego wykonywania powierzonych prac elektrycznych.Celem tego szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej postępowania podczas pracy w pobliżu niebezpiecznych energii w branży wiatrowej oraz umiejętności wykonywania powierzonych zadańCelem szkolenia jest poznanie zasad używania i działania urządzenia ActSafe ACX Power Ascender przy transporcie ładunków oraz ludzi do miejsc ciężko dostępnych.PPE ma na celu nauczenie kursantów jak zapobiegać wszelkim zagrożeniom oraz niebezpieczeństwom w miejscu pracy. Oprócz wysokiej jakości wykonania, zgodnej ze standardami oraz prawidłowym użytkowaniem PPE, ważną częścią bezpieczeństwa jest również prawidłowa, okresowa kontrola sprzętu. Okresowe przeglądy muszą być wykonywane przez osobę o odpowiednich kompetencjach. Kurs PPE jest przeznaczony do szkolenia instruktorów, by zdobyli wiedzę oraz umiejętności z zakresu szkolenia innych, by również zostali osobami kompetentnymiCelem tego szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat przenoszenia ręcznego, w ramach szkolenia praktycznego i teoretycznego, wypracowania prawidłowych oraz bezpiecznych nawyków związanych z przenoszeniem ręcznym w środowisku turbin wiatrowych, w zgodzie z GWO Manual Handling.