Brak miejsc

GWO Service Lift User Module (SLU)

Celem modułu GWO Service Lift User Module (SLU) jest umożliwienie uczestnikowi poprawnego korzystania z windy w turbinie wiatrowej. Szkolenie umożliwi uczestnikowi zdobycie wiedzy na temat wielu systemów prowadzenia i rodzajów wind.

1

GWO BTT: Bolt Tightening

Celem modułu BTTB jest przygotowanie uczestników do szkolenia z zakresu dokręcania śrub narzędziami hydraulicznymi lub elektrycznymi, specyficznych dla danego producenta turbin wiatrowych poprzez szkolenie oparte na scenariuszach.

Brak miejsc

Confined Space

Celem tego szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej pracy w ograniczonych i zamkniętych przestrzeniach w przemyśle wiatrowym oraz technik ewakuacji oraz ratownictwa w tych przestrzeniach.

Brak miejsc

GWO Enhanced First Aid Refresher

Szkolenie Enhanced First Aid Refresher (EFAR) umożliwia uczestnikom odświeżenie wiedzy i umiejętności z zakresu zaawansowanej pierwszej pomocy w celu sprawowania opieki i dostarczania wsparcia pracownikom branży energetyki wiatrowej.

Brak miejsc

GWO Basic Safety Training

Szkolenie BST umożliwi uczestnikom bezpiecznej pracy i reagowania w sytuacjach niebezpiecznych, pokazując metody i sposoby z zakresu: First Aid, Working at Heights, Manual Handling, Fire Awareness

1

GWO Enhanced First Aid

Szkolenie Enhanced First Aid (EFA) umożliwia uczestnikom zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zaawansowanej pierwszej pomocy w celu sprawowania opieki i dostarczania wsparcia pracownikom branży energetyki wiatrowej. Po ukończeniu kursu GWO EFA, uczestnicy będą potrafili bezpiecznie, efektywnie oraz natychmiast udzielić zaawansowanej pierwszej pomocy, w odległych obszarach, w celu ratowania życia poszkodowanego przy użyciu sprzętu ratowniczego i wsparciu telekonsultacji medycznej.

Brak miejsc

GWO CoHE: Pressure Fluid Safety

Celem tego szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej postępowania podczas pracy z płynami pod ciśnieniem i w ich pobliżu, w przemyśle wiatrowym oraz bezpiecznego i efektywnego wykonywania powierzonych zadań.

Brak miejsc

GWO CoHE: Electrical Safety

Celem tego szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej pracy z energią elektryczną i w jej pobliżu w przemyśle wiatrowym oraz bezpiecznego i wydajnego wykonywania powierzonych prac elektrycznych.