The aim of this training is to enable the participants to support and care for themselves and others while working in confined space within wind industry and to perform rescue and evacuation in this environment.Szkolenie BST umożliwi uczestnikom bezpiecznej pracy i reagowania w sytuacjach niebezpiecznych, pokazując metody i sposoby z zakresu: First Aid, Working at Heights, Manual Handling, Fire AwarenessSzkolenie Enhanced First Aid (EFA) umożliwia uczestnikom zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zaawansowanej pierwszej pomocy w celu sprawowania opieki i dostarczania wsparcia pracownikom branży energetyki wiatrowej. Po ukończeniu kursu GWO EFA, uczestnicy będą potrafili bezpiecznie, efektywnie oraz natychmiast udzielić zaawansowanej pierwszej pomocy, w odległych obszarach, w celu ratowania życia poszkodowanego przy użyciu sprzętu ratowniczego i wsparciu trele-konsultacji medycznej.Celem tego szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej postępowania podczas pracy z płynami pod ciśnieniem i w ich pobliżu, w przemyśle wiatrowym oraz bezpiecznego i efektywnego wykonywania powierzonych zadań.Celem tego szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej pracy z energią elektryczną i w jej pobliżu w przemyśle wiatrowym oraz bezpiecznego i wydajnego wykonywania powierzonych prac elektrycznych.Celem tego szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej postępowania podczas pracy w pobliżu niebezpiecznych energii w branży wiatrowej oraz umiejętności wykonywania powierzonych zadań