Szkolenie BST umożliwi uczestnikom bezpiecznej pracy i reagowania w sytuacjach niebezpiecznych, pokazując metody i sposoby z zakresu: First Aid, Working at Heights, Manual Handling, Fire AwarenessSzkolenie Enhanced First Aid (EFA) umożliwia uczestnikom zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zaawansowanej pierwszej pomocy w celu sprawowania opieki i dostarczania wsparcia pracownikom branży energetyki wiatrowej. Po ukończeniu kursu GWO EFA, uczestnicy będą potrafili bezpiecznie, efektywnie oraz natychmiast udzielić zaawansowanej pierwszej pomocy, w odległych obszarach, w celu ratowania życia poszkodowanego przy użyciu sprzętu ratowniczego i wsparciu trele-konsultacji medycznej.Celem tego szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej postępowania podczas pracy z płynami pod ciśnieniem i w ich pobliżu, w przemyśle wiatrowym oraz bezpiecznego i efektywnego wykonywania powierzonych zadań.Celem tego szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej pracy z energią elektryczną i w jej pobliżu w przemyśle wiatrowym oraz bezpiecznego i wydajnego wykonywania powierzonych prac elektrycznych.Celem tego szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej postępowania podczas pracy w pobliżu niebezpiecznych energii w branży wiatrowej oraz umiejętności wykonywania powierzonych zadańCelem szkolenia jest poznanie zasad używania i działania urządzenia ActSafe ACX Power Ascender przy transporcie ładunków oraz ludzi do miejsc ciężko dostępnych.