GWO CoHE: Pressure Safety

GWO CoHE: Pressure Safety

Szkolenie prowadzone przez instruktora

GWO CoHE: Pressure Safety

Cel:

Celem tego szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej postępowania podczas pracy z płynami pod ciśnieniem i w ich pobliżu, w przemyśle wiatrowym oraz bezpiecznego i efektywnego wykonywania powierzonych zadań.

Tematyka:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą wyposażeni w podstawową wiedzę oraz umiejętności z zakresu:

  • Jak zmniejszyć ryzyko i pracować bezpiecznie z olejami hydraulicznymi i płynami pod ciśnieniem w przemyśle wiatrowym, będąc w stanie wybrać odpowiednie i wymagane środki ochrony indywidualnej do pracy,
  •   Jak stosować bezpieczne praktyki pracy i zapewnić bezpieczne warunki podczas pracy z płynami pod ciśnieniem i w ich pobliżu w przemyśle wiatrowym
  •   Jak wziąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i innych podczas pracy z płynami pod ciśnieniem i w ich pobliżu w przemyśle wiatrowym
  • Jak wziąć odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie prostego zezwolenia na pracę od początku do końca jako osoba odpowiedzialna za stworzenie bezpiecznych warunków pracy

Warunki uczestnictwa:

  • brak

Ważność kursu:

24 miesiące

Czas trwania:

8h

 

1 700 PLN + VAT

Aktualnie brak zaplanowanych terminów