Celem tego modułu jest odświeżenie wiedzy, zdolności oraz umiejętności w temacie bezpiecznego używania podstawowych środków ochrony osobistej (PPE) podczas pracy na wysokości, w ramach szkolenia praktycznego i teoretycznego.


BRAK
TERMINÓW
1 260 PLN + VAT

Celem tego modułu jest przekazanie kursantom niezbędnej wiedzy oraz umiejętności w temacie bezpiecznego używania podstawowych środków ochrony osobistej (PPE) podczas pracy na wysokości, w ramach szkolenia praktycznego i teoretycznego.


BRAK
TERMINÓW
1 680 PLN + VAT

xxx


BRAK
TERMINÓW
1 000 PLN + VAT

Celem kursu jest uzupełnienie wiedzy zdobytej na kursie GWO WAH o sprzęt ratowniczy SHE RESCUE używanym na turbinach wiatrowych ENERCON. Poprzez ćwiczenia z użyciem scenariuszy ratowniczych, uczestnicy kursu zdobywają umiejętności niezbędne do radzenia sobie z sytuacjami awaryjnymi charakterystycznymi dla tego typu turbiny wiatrowej.


BRAK
TERMINÓW
800 PLN + VAT

Celem tego szkolenia jest umożliwienie uczestnikom kursu prowadzenia działań ratowniczych w turbinie wiatrowej w sekcjach takich jak gondola, wieża i piwnica, piasta, wirnik oraz wnętrze łopaty. Wszystko przy użyciu standardowego sprzętu oraz metod i technik ratowniczych, wykraczających poza te z modułu pracy na wysokości. Uczestnicy wykonują ćwiczenia ratownicze zespołowo oraz w pojedynkę.


BRAK
TERMINÓW
4 200 PLN + VAT

Celem modułu BTT Instalacja jest przekazanie delegatom wiedzy oraz umiejętności z zakresu wykonywania podstawowych czynności instalacyjnych (pod nadzorem doświadczonego technika), przy użyciu bezpiecznych procedur roboczych i właściwych środków ochrony osobistej.


BRAK
TERMINÓW
5 000 PLN + VAT